Velkommen om bord 

Hver dag i august fulgte vi tråleren «Hermes» direkte, fra kl. 20 - 21. Båten og manskapet reiste til vestsiden av Grønland for å fiske blåkveite. Gjennom 35 dager sendte Norway live direkte fra båten, for å få et unikt innblikk i hvordan det er å krysse det majestetiske havet og fiske på sjøen. I programmet kunne seere sende inn spørsmål til skipperen direkte og få nyttig informasjon gjennom grafikk i bildet. 

Rederiet Hermes har en målsetning om å være en åpen organisasjon. Alle skal kunne følge råvaren hele veien – fra den tas opp fra havet, til den er forbrukerne i hende. Helt siden 2009 har rederiet jobbet aktivt med kunnskapsformidling om fiskeri generelt og egen drift spesielt.

 

I samarbeid med Norway Live ble derfor programmet "Velkommen om bord" sendt daglig, for å formidle nettopp dette. 

 

Programmet ble sendt direkte på Norway Live, lineært og digitalt. Seere fikk her mulighet til å stille spørsmål - på direkten. I tillegg var sendingen var åpen for alle andre som ønsket å distribuere innholdet. Programmet hadde over 175.000 seere i løpet av august. 

Etter den store suksessen av pilotprogrammet i august, fulgte vi opp med en ny sesong i desember 2019.